งานพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรายชื่อบัณฑิต สามารถติดต่อได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-211040 ต่อ 1752

กำหนดการรายงานตัว

กำหนดการฝึกซ้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

คู่มือการฝึกซ้อม

กำหนดการฝึกซ้อม รอบที่ 1

รอบที่ 1
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการฝึกซ้อม รอบที่ 2

รอบที่ 2
– ปริญญาตรี คณะครุสาสตร์
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ
– ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
– ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
– ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีการรายงานตัว

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนบัณฑิต

แนวปฏิบัติการแต่งกาย

การป้องกัน Covid-19 วันซ้อม
ทรงผมบัณฑิต
สถานะการลงทะเบียน
เส้นทางจราจรและการเดินรถ

ติดต่อเรื่องชุดครุย
การติดต่อห้องเสื้อโชติพันธุ์
22 ตรอกนคร ถนนมหาราช กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-222-2633,02-623-6464
E-mail : chtpn@hotmail.com

กำหนดการถ่ายภาพหมู่