ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ในเมือง)

อาคารกิจกรรมนักศึกษา
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-211-040 ต่อ 1734

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)

อาคารอำนวยการ
234 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-211-040 ต่อ 1734

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

042-211040 ต่อ 

– ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

– ธุรการ

– งานกิจกรรม

– งานหอพัก

– งานวินัย

– งานวิชาทหาร

– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา